Digitalizace výkresů

Vytváříme a překreslujeme výkresovou dokumentaci do digitální podoby.

Překreslujeme z papírové podoby do digitální:

  • strojírenské výkresy

Provádíme úpravy výkresové dokumentace:

  • změny ve výrobní dokumentaci
  • překreslení z palcových měr do soustavy SI

Případová studie:

  • Potřebujete překreslit výkresovou dokumentaci, plány, z papírové podoby do digitální?
Vyhotovíme digitální podklady pro Vaši práci. Překreslování se může dělat pomocí pokládání skenovaných obrázků (pro mapy) nebo přímé kreslení do programu (pro strojírenské výkresy). Jsme schopni dlouhodobě se podílet na aktualizaci změn potřebných pro Vaši činnost. Zařídíme velkoformátové skenování a tisknutí až do formátu A0.